מספר טלפון


6828640 - 03 פרבוסקין יצחק ובלה
6828641 - 03 סוסתיאל רבקה
6828643 - 03 ניסנוב דינה
6828644 - 03 גולובנבסקי איגור
6828645 - 03 בן לוי נילי
6828646 - 03 אלי דורה ולואיז
6828647 - 03 אדרי יעקב
6828648 - 03 לוי אמיל