מספר טלפון


6828652 - 03 דרור כלי עבודה
6828652 - 03 קהתי לאה
6828653 - 03 סהר ניסים
6828657 - 03 סובר טקסטיל בע"מ א
6828658 - 03 חנימוב גוליה