מספר טלפון


6828670 - 03 (פקס) גולדסטור מכשירי כתיבה וצרכי משרד
6828671 - 03 בואב עלאא
6828672 - 03 מכבי אברהם ברוך מרדכי ספריות ורהיטים
6828673 - 03 אברהם כלבוני
6828674 - 03 אליהו אפרים
6828675 - 03 לוי מנחם
6828676 - 03 רון סימה ומאיר
6828678 - 03 נגרית ויונטה מנחם
6828679 - 03 חילו טנאנוס