מספר טלפון


6828690 - 03 גורזד יעקב
6828696 - 03 ירמיהו כיסויים למכוניות אורמיאנר
6828697 - 03 איתן בושרי
6828698 - 03 פרץ יוסף
6828699 - 03 צבי דניאל