מספר טלפון


6828701 - 03 זביחי שלמה ושרה
6828702 - 03 שטיינברג יעקב מסגר מיבלטים
6828704 - 03 אריה פוקס
6828705 - 03 לרמן בלה
6828706 - 03 בני אליעזר
6828707 - 03 קורצמן ישעיהו וחיים בימס פורמיקה
6828708 - 03 רחל ויצחק אברבנאל