מספר טלפון


6828720 - 03 שלום דניאל מתפרה לכותנות
6828722 - 03 ואחדי מלכה
6828723 - 03 אליזרוב נליה
6828725 - 03 ענבתאוי מרואן
6828726 - 03 גרר הנמל חג'זי אברהם
6828728 - 03 פלשטיאב ניקדים