מספר טלפון


6828731 - 03 נייזוב ניסן
6828732 - 03 שקד יוסף ומרים
6828734 - 03 אמר חיים
6828735 - 03 נביל חסנין
6828738 - 03 אקוני יהושע ומלרד אפרים מסגרות