מספר טלפון


6828740 - 03 ווסרמן סופיה וברקו
6828741 - 03 מושונוב גיזלה
6828742 - 03 מולקנדוב דוד
6828743 - 03 פלח אסתר
6828744 - 03 טורוסיאן אוהנס
6828745 - 03 איוב נגריית קלס בן ישראל
6828747 - 03 כהן יוסף ביח"ר למברשות נמר
6828748 - 03 גרינברג חיים ורבקה
6828749 - 03 בן דוד אמיר