מספר טלפון


6828753 - 03 מתכות א ג הירשפלד בע"מ
6828754 - 03 בהגן שלמה
6828755 - 03 "אוניברסל האחים פליגמן מטות ברזל
6828756 - 03 מטבחי שני (0002) תעשיות עץ בע"מ
6828758 - 03 סצ'י רחל וישראל
6828759 - 03 חזקיה אברהם