מספר טלפון


6828801 - 03 כהן יוסף
6828802 - 03 אביבה בהרי
6828803 - 03 אבו שאחדה זהיה
6828807 - 03 מזרחי מרדכי
6828808 - 03 טובה ואליעזר שראל