מספר טלפון


6828820 - 03 בוטון" ביח"ר לכפתורים סטאר
6828821 - 03 אלקופ אליעזר
6828822 - 03 הגלריה רהיטי מכבי
6828823 - 03 אברהם ישראלי
6828824 - 03 בזר שולה ויצחק
6828825 - 03 בע"מ חמרי גלבניזציה ניקליט
6828826 - 03 קרילה מזל ואליהו
6828827 - 03 בהן ג'ורג'
6828828 - 03 טביבי בת שבע ויעקב
6828829 - 03 בעל טכסא ובניו בע"מ ברזל וחמרי בנין