מספר טלפון


6828850 - 03 צדיק פואד ושלמה
6828851 - 03 חורי אשר
6828852 - 03 לוי אלברט
6828854 - 03 אליאס מטר
6828855 - 03 חיידטוב יורי וז'נט
6828856 - 03 ונטורה דוד
6828858 - 03 שרעבי נורית
6828859 - 03 ברכיל אסתר וברוך