מספר טלפון


6828870 - 03 ג'נאח הרצל
6828871 - 03 בר נתן יוסף
6828872 - 03 זגורי דוד מסגריה מכנית
6828873 - 03 שורץ חמדה ויעקב
6828874 - 03 מייסלר פרנק ובתיה
6828876 - 03 לופו קוזיקרו
6828877 - 03 נעים ושפיק עבודי
6828878 - 03 אלברט שאול