מספר טלפון


6828901 - 03 סופיוב אבנר
6828903 - 03 (פקס) פומס זאב ובניו בע"מ ברזים לכיבוי אש אביזרים לרכב וכימיקל
6828904 - 03 דבוש יונה ומאיר
6828905 - 03 קלנטרוב ישכר
6828906 - 03 בנסימון אלברט
6828907 - 03 מנו מרים ויצחק
6828908 - 03 נעמת אברהם ורבקה