מספר טלפון


6828910 - 03 שהבזי מנשה כלי בית
6828912 - 03 רהיטי פאר גלבוע יוסף
6828913 - 03 נחמיאס סימה וליאון
6828914 - 03 מזן נסים הלבשה
6828915 - 03 אזולאי עליזה
6828916 - 03 דפוס תל ברוך" אברהם לוי"
6828917 - 03 יוריסט יחיאל
6828918 - 03 מוריץ לזרוב
6828919 - 03 'פקס'