מספר טלפון


6828950 - 03 אבו עקלינה אעתדאל
6828954 - 03 דפוס קמחי
6828956 - 03 מלמן מלכה ומשה
6828958 - 03 אטדגי גלי
6828959 - 03 לוי יוסף ומלכה