מספר טלפון


6828960 - 03 ושדי מזל
6828962 - 03 השאם אבורמדאן
6828963 - 03 שלמה רפאלי
6828964 - 03 דזורייב חנה ואלכס
6828966 - 03 פיזדל רינה אחות
6828967 - 03 קצב משה ויגאל
6828969 - 03 ישראלוב שמואל