מספר טלפון


6828970 - 03 שפי זאב גופי חימום
6828973 - 03 ומרים יצור מכשירים פניאומטיים קמחי ניסים
6828974 - 03 אבוטבול שמעון
6828975 - 03 מנשה מנשה
6828976 - 03 משיח דוד
6828977 - 03 קופיטו יוסף ולאה הספקה טכנית
6828979 - 03 בבצלנוב אהרון