מספר טלפון


6828980 - 03 משה צופי
6828982 - 03 מזל קוזי
6828983 - 03 רבונה חיא בית דפוס ייצור ושיווק מוצרי נייר
6828984 - 03 מינה ונתן מזל
6828985 - 03 יום טוב דוד
6828988 - 03 גורקה משה
6828989 - 03 מנשה אליעזר