מספר טלפון


6850250 - 03 גרינבאום צבי
6850252 - 03 פרוינד אוהד
6850253 - 03 ליפמן ראובן ופנינה
6850254 - 03 סאלם שלום אליהו
6850255 - 03 סגל שירלי
6850257 - 03 התאחדות עולי אמריקה הלטיני
6850258 - 03 זהר זהר אילנה ודוד
6850259 - 03 מאירוביץ שבח