מספר טלפון


6850413 - 03 ועדיה תמר
6850414 - 03 גולדשטיין משה
6850415 - 03 מגן ערן
6850418 - 03 בנק מזון חלוקת מזון לנצרכים
6850419 - 03 זאבי רונן