מספר טלפון


6850480 - 03 פקס) בן ארצי) יוסף
6850481 - 03 דורון בן אברהם
6850482 - 03 יצחקוב יהודה
6850483 - 03 בית אבן ישי
6850484 - 03 אסנת רון
6850485 - 03 אש ד"ר דוד
6850488 - 03 גוטמן סמדר