מספר טלפון


6850551 - 03 חרסית ציפורה
6850552 - 03 פסטרנק שרה
6850553 - 03 בן אמיתי פועה
6850557 - 03 ולד תרצה