מספר טלפון


6850560 - 03 אדלר חיים ושושנה
6850561 - 03 בכור יפעת
6850562 - 03 דינר נינט וניסן
6850564 - 03 רוזנפלד לילי
6850565 - 03 סופר מיכל
6850566 - 03 (פקס) רוזנברג אשכנזי ושות' עו"ד
6850567 - 03 טברסקי ציפורה
6850568 - 03 קפלן נחמיה