מספר טלפון


6850660 - 03 פוגטש יעקב משרד לבטוח
6850662 - 03 גולד יורק כח
6850663 - 03 רוגל נחום
6850664 - 03 ויגדורוביץ נפתלי
6850665 - 03 הדסה גליקסמן
6850665 - 03 שיער" ג'ק
6850668 - 03 נוי אדר
6850669 - 03 בדנני מיכאל עוד