מספר טלפון


6850720 - 03 קיפניס גל גלעדי בע"מ
6850722 - 03 פנורמה מעבדות צילום