מספר טלפון


6850920 - 03 תורג'מן אילנה
6850923 - 03 אברהם סטולר
6850924 - 03 טל גלפר
6850927 - 03 סע שא" חב' כללית להובלה בא"י בע"מ