מספר טלפון


6880001 - 03 שטינמן משה ואסתר
6880003 - 03 פישר טורס בע"מ נסיעות ותיירות
6880004 - 03 זאנה ויוסף אלטבה
6880005 - 03 אלוג תקשורת אלוג יצחק
6880006 - 03 יוסיפוב מרוסיה ואוריאל
6880007 - 03 הלברשטיין איתמר נגריה מכנית
6880008 - 03 דניאל גבריאל