מספר טלפון


6880010 - 03 פורת שי עו"ד פקרס
6880011 - 03 מלי אברמוביץ
6880012 - 03 ארדאט (מלכה (מלוק
6880014 - 03 נוי נעמה
6880015 - 03 אברהם אהלים וברזנטים כץ
6880017 - 03 ספאני ובניו" תכשיטים
6880018 - 03 ידיגר מרדכי ואסתר
6880019 - 03 כץ רוני ונעמי