מספר טלפון


6880020 - 03 נאה חיים ובניו בימ"ל מכני
6880023 - 03 ברקי אברהם
6880024 - 03 להב מאיר מסגר
6880025 - 03 יוספן מרים
6880027 - 03 אגודת בית הכנסת בית יעקב לעולי דמשק
6880028 - 03 הינומה הינול ישראל בית מלאכה למצבות בית קברות
6880029 - 03 שרפמן ובניו תעשיות מתכת בע"מ