מספר טלפון


6880030 - 03 נעים קובי
6880032 - 03 דוידי שרה
6880033 - 03 לוי אייל
6880035 - 03 לוי יפה
6880036 - 03 קולנגייב חיים
6880037 - 03 מסיקה אליהו
6880038 - 03 שמשי אברהם