מספר טלפון


6880050 - 03 אושרי שרה
6880051 - 03 כהן שושנה ושם טוב
6880054 - 03 תחנה מרכזית החדשה
6880055 - 03 סניף מטרופולין תחבורה ציבורית חייג
6880056 - 03 חמדן טווס
6880057 - 03 אליעזר ימיני
6880059 - 03 טביב שלום וחנה