מספר טלפון


6880070 - 03 וקנין זק
6880071 - 03 זבולוני אברהם ושרה
6880072 - 03 ישראל ומרים מחלב
6880073 - 03 שמעון וחנום סולימני
6880074 - 03 כל (בו בידוד (נחמיאס
6880075 - 03 רנגפור משה ואביבה
6880076 - 03 יזדי אהרון עו"ד ועפרה
6880078 - 03 שמעונוב יוסף
6880079 - 03 קנדרוב רחמים וטובה