מספר טלפון


6880080 - 03 וונייב בוריס
6880081 - 03 אמסטרדם וידאו
6880082 - 03 הינומה הינול ישראל בית מלאכה למצבות בית קברות
6880083 - 03 ייני שמואל
6880084 - 03 ארנבייב מנשה
6880085 - 03 אלקולומברה שלמה
6880086 - 03 יונוסוב משה
6880087 - 03 יקותיאל חיים וטובה
6880088 - 03 אטלס דוודי שמש וחשמל יצור והתקנה