מספר טלפון


6880110 - 03 שאולוב שמי
6880111 - 03 חרפק 'בלומנפלד ושות
6880114 - 03 קלשצ'לסקי צבי
6880115 - 03 אשכנזי נסים ודבורה
6880116 - 03 פלוטקין עממי ג
6880118 - 03 צבקרוב לוי
6880119 - 03 ימיני אליעזר