מספר טלפון


6880150 - 03 חלילי אילנה ומשה
6880152 - 03 זקוטו רחל
6880153 - 03 בנימינוב משה
6880155 - 03 קנדי פאטה
6880156 - 03 דיסני וולט דיסני ישראל
6880156 - 03 וולט דיסני ישראל
6880157 - 03 חכים אמיר
6880159 - 03 מסאלמה מחמד