מספר טלפון


6880160 - 03 דדבקש נאצר
6880161 - 03 גמזה לטובה שוקרי
6880162 - 03 זאדה אפרים אברהם
6880163 - 03 גרבטי סיגלית
6880165 - 03 אוליוולה אדאוסי
6880167 - 03 חכם אברהם
6880168 - 03 בכר חיים נגרות בנין
6880169 - 03 מרי מאיר