מספר טלפון


6880181 - 03 לוי רמי
6880182 - 03 קסנוב בוריס ולריסה
6880183 - 03 אשכנזי שלמה
6880184 - 03 חורי יוסף ודבורה
6880185 - 03 פרופיל קל" עמרם יוסי
6880188 - 03 קדוש אורית
6880189 - 03 וולף יוסף