מספר טלפון


6880211 - 03 אליעזר ומזל אביגד
6880212 - 03 קבנה אפיה
6880213 - 03 בית הדיבל מיתד בע"מ
6880213 - 03 מיתד בע"מ
6880214 - 03 גולדוסר שרה
6880215 - 03 אסתר לוי
6880216 - 03 רז בלה
6880217 - 03 וילקומרסקי מיכאל
6880219 - 03 אוקונסקי רבקה ויצחק