מספר טלפון


6880250 - 03 שוע משה
6880251 - 03 קרביץ מכשירי כתיבה
6880252 - 03 מכונות אריזה גנח משה
6880253 - 03 קריטובל לוסילה
6880254 - 03 הרוש חיים
6880255 - 03 ח אריאל סוכנות לביטוח
6880256 - 03 טלפקס מע"ש מפעלי עיסוק שקום בע"מ משרדים
6880256 - 03 מעש משרדים
6880257 - 03 כהן שלום
6880258 - 03 ציוני אלינור