מספר טלפון


6880301 - 03 ששון (ושות (פירות יבשים
6880302 - 03 נחום ישראל
6880303 - 03 פורת שי עו"ד
6880304 - 03 סיטרקול רבקה
6880307 - 03 תקוה אוסנת
6880308 - 03 קומלו ג"רי