מספר טלפון


6880311 - 03 סחייק גרשון מתווך וסוזן
6880313 - 03 פקטה יהודית וישראל סבי
6880314 - 03 עמרם יעקב ודליה
6880315 - 03 יחיאל שרינה ואלברט
6880316 - 03 מושייב שלום
6880317 - 03 ואזנה יהונתן
6880319 - 03 פונגר 0002 בע"מ