מספר טלפון


6880362 - 03 קינריס קלמן
6880363 - 03 כהן שלום לב התחנה
6880365 - 03 דניאל רונית
6880367 - 03 פרץ אורנה ודוד
6880368 - 03 דידי קאיה שירותי רכב בע"מ מוסך
6880368 - 03 דידי קאיה שירותי רכב
6880369 - 03 שועאי סימה