מספר טלפון


6880370 - 03 איואה ג'ונתן
6880372 - 03 רוזה אברמוב
6880373 - 03 זר יחזקאל
6880377 - 03 אשקו נסים
6880378 - 03 בנבנשתי סופי
6880379 - 03 פתחולאי עובדיה