מספר טלפון


6880381 - 03 אלייב סביל
6880382 - 03 אונג סלרינה
6880386 - 03 וינקרנץ דוד
6880388 - 03 חזן יצחק ורבקה