מספר טלפון


6880401 - 03 ששון מנשה עוד
6880402 - 03 גורמז שלמה ובנו בימ"ס לפחים
6880403 - 03 מולא יששכר ואסתר
6880404 - 03 א פלקסר בע"מ
6880407 - 03 גולניק זאב
6880408 - 03 חואסה גבריאל