מספר טלפון


6880420 - 03 גראור מיכאל
6880422 - 03 דוידוב ניסים רואה חשבון
6880423 - 03 אולמי השמחה היכל הפאר
6880427 - 03 (פקס) דוידוב ניסים רואה חשבון
6880429 - 03 נבון קובי