מספר טלפון


6880461 - 03 פרדקין ארקדי
6880462 - 03 קלנטרוב פרידה
6880463 - 03 גרימן בניי
6880464 - 03 אלבו יעקב
6880465 - 03 קורם אסתר מסעדת אסתר אשל אברהם
6880467 - 03 שוימר אמיל
6880468 - 03 גולדמן ולדימור
6880469 - 03 סינואני רותי ושלום