מספר טלפון


6880470 - 03 שירי שלמה
6880473 - 03 אגודה להרמת משקולות קטנים
6880476 - 03 קאזיאב מירה
6880479 - 03 שפירא מועדון נוה גולן