מספר טלפון


6880480 - 03 בן מרדכי אברהם
6880481 - 03 שער דוד
6880483 - 03 אמינוב זרובבל וישועה
6880484 - 03 'קרטונז נאמן בע"מ
6880487 - 03 בוס תנובה
6880487 - 03 בוס קפה מסעדה תנובה
6880487 - 03 בוס בית קפה תנובה
6880488 - 03 קמפוס 01 מכללה למחשבים ולשפות
6880489 - 03 הררי נסים